DATATHERM, spol. s r.o.

DATATHERM, spol. s r.o. so sídlom v Tepličke nad Váhom poskytuje komplexné služby a systémové technologické riešenia na kľúč v oblasti:

Projektovanie, výroba a montáž ponúkaných systémov a zariadení sú realizované u každého zákazníka individuálne a rešpektujú jeho technické, stavebné a priestorové požiadavky pri zachovaní kvality.

Firma DATATHERM je výhradným zástupcom dánskej firmy JUSTSEN pre Slovenskú a Českú republiku.

Zastúpenie sa vzťahuje na dodávku všetkých zariadení od firmy JUSTSEN ako aj na nasledujúce služby:

 • Preprava
 • Inštalácia
 • Supervízia
 • Spustenie do prevádzky
 • Školenie obsluhy
 • Dodávka a montáž riadiaceho systému
 • Servis počas záručnej doby
 • Pozáručný servis
 • Bežný servis

Poskytujeme komplexné služby:

 • Výroba meracej a regulačnej techniky, špecializovaných riadiacich systémov
 • Vypracovanie projektového zámeru
 • Návrh optimálneho výkonu kotlového systému
 • Návrh technológie pre prípravu paliva, skladovanie paliva a dodávky paliva do systému
 • Spracovanie projektovej dokumentácie (PD pre stavebné povolenie, realizačná PD)
 • Príprava podkladov pre žiadosti o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov
 • Výroba meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov a iných zariadení
 • Dodávka systémov a zariadení na miesto určenia
 • Montáž systémov a zariadení na mieste určenia
 • Záručný a pozáručný servis

Firma DATATHERM zastáva na Slovensku vedúce postavenie v oblasti biomasových technológii. Od roku 2003 dodala a naištalovala na Slovensku 29 biomasových kotlových systémov s celkovym instalovanym vykonom 85,0 MW.

Doteraz najväčším projektom zrealizovaným firmou DATATHERM, je projekt rekonštrukcie CZT v meste Nová Dubnica s celkovým inštalovaným výkonom biomasových kotlov 16 MW. Ide o najväčší projekt s najvyšším inštalovaným výkonom na výrobu tepla z drevnej štiepky pre komunálnu sféru v rámci Slovenska.

Firma dodava biomasove kotlove systémy aj na vyrobu energetickej slamy. Najvyšší celkový inštalovaný výkon na výrobu tepla z energetickej slamy na Slovensku je v meste Trenčín, kde boli dodané variabilné biomasové kotlové systémy JUSTSEN o celkovom inštalovanom výkone 2 x 4,0 MW.

História spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1991 s pôvodným zameraním na vývoj, výrobu a optimalizáciu počítačových riadiacich systémov a klasickej meracej a regulačnej techniky v energetike, vo vodárenstve a v ostatných odvetviach priemyslu.

Od roku 1999 pôsobí DATATHERM aj v oblasti technológií na výrobu tepla z biomasy. Špecializuje sa na dodávku a montáž kotlových systémov, využívajúcich jedinečnú najmodernejšiu variabilnú technológiu dánskej spoločnosti JUSTSEN. Kotlové systémy sú plne automatizované a výkon kotlov je kontinuálne riadený.

 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL
Aktualizovane
10.3.2016 21:24