Kvalita a ocenenia

Spoločnosť DATATHERM je certifikovaná podľa normy ISO 9001:2000.

S vedomím zodpovednosti za úspešné pôsobenie na trhu a so zreteľom na integráciu Slovenskej republiky do Európskej únie sa vedenie spoločnosti DATATHERM rozhodlo vybudovať systém riadenia kvality a tým plniť požiadavky predpisov a noriem.

Najlepší projekt energetiky 2006

Získali sme 1. miesto za zrealizovaný projekt "Rekonštrukcia kotolne v meste Nová Dubnica - kotly na spaľovanie drevného odpadu" v súťaži „Najlepší projekt energetiky 2006“.
Ide o najvyšší inštalovaný výkon kotlov na spaľovanie mokrej drevnej štiepky pre komunálnu sféru v rámci Slovenska.

Súťaž bola vyhlásená a organizovaná Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou energetickou Agentúrou v rámci najväčšieho medzinárodného veľtrhu na Slovensku CONECO - RACIOENERGIA – CLIMATHERM 2006.

Najlepší projekt energetiky 2007

Získali sme 2.miesto za zrealizovaný projekt "Rekonštrukcia kotolne na biomasu, rozvod tepla a MaR CZT v Dolnom Kubíne" v súťaži „Najlepší projekt energetiky 2007“.
Ide o projekt modernizácie kotolne so zmenou palivovej základne zo zemného plynu na biomasu s nainštalovanými biomasovými kotlami JUSTSEN o celkovom výkone 12 MW.

Hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej energetickej Agentúry a Incheba, a.s. ocenili tento rok variabilnosť dánskej technológie JUSTSEN a jej vynikajúce prevádzkové a ekonomické skúsenosti v CZT v Dolnom Kubíne.

Technika ochrany prostredia 2006

V kategórii „Environmentálna technika“ sme na 12. ročníku medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia 2006 získali najvyššie ocenenie v oblasti technológii určených na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Boli sme ocenení 3.miestom za "inovatívny vývoj pre termické využitie biomasy".

Vzhľadom k environmentálnemu charakteru konferencie bolo 1. a 2. miesto udelené projektom zaoberajúcim sa ekologickou likvidáciou a zhodnocovaním komunálného odpadu.

Súťaž bola organizovaná Ministerstvom životného prostredia SRSlovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Konferencia bola zameraná na prezentovanie techník a technologického pokroku v oblasti likvidácie odpadov, ich zhodnocovania a v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie.

Ocenenie riadiaceho systému DTC 5000

Na najväčšom veľtrhu stavebníctva a energetickej efektívnosti na Slovensku CONECO-RACIOENERGIA 2007 udelila hodnotiaca komisia "ČESTNÉ UZNANIE" výrobku spločnosti DATATHERM: "DTC 5000 – riadiaci systém technológie na výrobu tepla z biomasy".

Hodnotiaca komisia bolo zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej energetickej Agentúry a Incheba, a.s.

 

  • SK
  • CZ
  • EN
  • RU
  • RS
  • PL
Aktualizovane
10.3.2016 21:24