KOTOL JUSTSEN ARGUS FLEX

 • vodou chladený pohyblivý stupňovitý rošt
 • automatický čistiaci systém výmenníka kotla
 • automatický systém dopravy paliva do kotla
 • systém odpopolnenia
 • modulovaný riadiaci systém

Menovitý výkon ponúkaných kotlov je v rozsahu 300kW - 5000 kW.

Základné informácie o kotlovom systéme JUSTSEN ARGUS FLEX

Biomasové kotlové systémy JUSTSEN ARGUS FLEX sú plne automatizované systémy s občasnou obsluhou. Kotlové zariadenia sú konštrukčne navrhnuté a nadimenzované na výrobu tepla z rôznych typov pevnej biomasy (drevná a poľnohospodárska biomasa) s vlhkosťou paliva od 5 až 50%.

Technológia vodou chladeného pohyblivého stupňovitého roštu poskytuje užívateľovi možnosť spaľovať rôzne typy pevnej biomasy v tom istom kotlovom zariadení. V závislosti od ceny a dostupnosti je možné zmeniť palivo, napríklad slamenné pelety s vlhkosťou 15 % za mokrú drevnú štiepku, s vlhkosťou do 50% bez dopadu na zvýšenie emisií a bez zvýšeného zaťaženia kotlového zariadenia. Zmena paliva si vyžaduje len jednoduché úpravy na kotlovom zariadení a riadiacom systéme. Variabilita modernej technológie spočíva aj v možnosti navrhnutia rôznych dopravníkových systémov pre transport paliva v závislosti od jeho kvality, veľkosti a obsahu vody.

Kotlové systémy spĺňajú náročné kritériá technológie BAT a všetky požiadavky v zmysle platných zákonných predpisov o ochrane životného prostredia.
Biomasové kotlové systémy JUSTSEN ARGUS FLEX je možné dodať v konštrukčnom vyhotovení ako súčasť kontajnerovej jednotky, v ktorej sú nainštalované a zabudované všetky hlavné komponenty kotlového systému s príslušenstvom.

Základné informácie o palive

Údaje o palive Drevná štiepka, drevný odpad Peletky (drevné, slamenné)
Výhrevná hodnota (Hu) 2,0 – 5,1 kWh/kg 3,8 – 5,1 kWh/kg
Obsah vody až do 50%
z celkovej hmotnosti
až do 25%
z celkovej hmotnosti
Obsah popola 0 – 2%
z celkovej hmotnosti
0 – 5%
z celkovej hmotnosti
Hustota paliva 170 – 365 kg/m3 600 – 800 kg/m3

Hlavné výhody kotlových systémov JUSTSEN ARGUS FLEX

 • Priaznivá cena
 • Moderná technológia využívajúca najnovšie poznatky a dlhoročné skúsenosti
 • Vysoká tepelná účinnosť, až do 90%
 • Minimálne prevádzkové náklady
 • Vysoká variabilita z pohľadu spaľovania rôznych typov pevnej biomasy
 • Možnosť spaľovať drevnú štiepku s vlhkosťou až do 50% od výkonu kotla 300 kW
 • Optimálne regulovanie teploty spaľovania pri rôznych typoch pevnej biomasy
 • Nízka produkcia emisných častíc

ostatné kotlové systémy
 • SK
 • CZ
 • EN
 • RU
 • RS
 • PL