Projekty na kľúč, komplexné služby
 • Energetika, priemysel
 • Projektová dokumentácia
 • Kotly, Výmenníkové stanice
 • Tepelné rozvody, elektroinštalácie
 • MaR, RS
Kotly na biomasu, technilógia JUSTSEN, vodou chladený rošt
 • Vysoká spoľahlivosť, efektívnosť, účinnosť, variabilnosť, flexibilnosť
 • Nízke emisie, prevádzkové náklady
 • Rýchla návratnosť investície
Výroba elektriny, tepla, chladu z pevnej biomasy
 • Kogenerácia, Trigenerácia
 • Technologické časti zdroja
 • Energetické využitie odpadnej biomasy
 • Príklady z praxe
Servis a údržba, technická podpora
 • Záručný a pozáručný servis
 • Čistenie a údržba 24 hodín/7 dní
 • Technická podpora na diaľku
 • Náhradné diely
DATATHERM ponúka komplexné služby, inovatívne riešenia a realizuje projekty na „kľúč“ pre teplárne, centrálne mestské kotolne a priemyselné podniky. Dodáva najmodernejšie kotly na biomasu, Riadiace systémy, zariadenia na meranie a reguláciu (MaR), SCADA systémy a technológie na výrobu a distribúciu tepla, elektriny a chladu.Spoločnosť bola založená v roku 1991 a počas svojej existencie dodala, inštalovala a uviedla do prevádzky 37 kotlových systémov a kotlov na spaľovanie odpadnej biomasy s celkovým inštalovaným výkonom 136 MW na Slovensku a v zahraničí (viď referencie).

Ponúkame komplexné služby a technologické riešenia „šité na mieru“ a projekty „na kľúč“:
 • Poradenstvo (návrh technológie, analýzy, projektový zámer, technické riešenie)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PD (projekt pre stavebné povolenie, realizačná PD, projekt skutkového stavu)
 • Kotly na pevnú biomasu – drevná štiepka, peletky, brikety, slama (teplovodné, horúcovodné, parné)
 • Riadiace systémy, nadradené systémy SCADA a MaR
 • Systémy na kombinovanú výrobu elektriny, tepla a chladu z pevnej biomasy – drevná štiepka, peletky, slama (kogenerácia, trigenerácia))
 • Projekty na „kľúč“ v energetike a priemysle (kotolne, teplárne, výmenníkové stanice, tepelné rozvody, elektroinštalácie, kotly, riadiace systémy)
 • Inžiniering
 • Servis a údržba (záručný a pozáručný servis)
 • Technická podpora na diaľku