Demontáž a montáž elektrostatického filtra


KOMTERM Energy, s.r.o.
2017

Miesto realizácie

Benešov u Prahy, Jindřichův Hradec (Česká republika)

Rozsah dodávok a prác

  • Demontáž technologických častí existujúceho elektrostatického filtra (Benešov u Prahy – Česká republika)Preprava technologických častí, nakládka, vykládka
  • Montáž technologických častí existujúceho elektrostatického filtra (Jindřichův Hradec – Česká republika)
  • Dodávka a montáž nového izolačného materiálu a opláštenia
  • Uvedenie do prevádzky