Kogeneračný zdroj na báze biomasy


TERMONOVA, a.s.
2010 – 2011

Miesto realizácie

Centrálny zdroj v meste Nová Dubnica, Slovensko

Technické údaje

KOTOLParný kotol na prehriatu paru o výkone 15,0 t/h, teplota 400°C, Tlak 38,0 bar (a)
TURBÍNAKondenzačná parná turbína 2 700 kWe
PALIVOEnergetická drevná štiepka
ZÁMER PROJEKTUVýroba elektriny, tepla a TUV z biomasy

Rozsah dodávok a prác

 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • Inžinierska činnosť
 • Dodávka a montáž
  • Parný kotol na odpadnú drevnú štiepku JUSTSEN K3 o výkone pary 15 t/h (12,0 MW)
  • Systém na dopravu paliva do kotla – hydraulická posuvná podlaha
  • Systém dopravníkov na prepravu paliva a popola, popolové kontajnery
  • Riadiaci systém kotla, MaR, Elektroinštalácie
  • Komín
  • Napájacia voda do kotla, kondenzát
  • Chemická úpravňa vody
  • Rozvody pary a vody
  • Kondenzačná parná turbína SIEMENS 2 700 kWe
  • Uvedenie technológie do prevádzky
  • Kondenzátor
  • Chladiace veže (Vzduchvé chladiče)
  • Skúšky, revízie
 • Stavebné práce na biomasovej kotolni
  • Demontáž existujúcich zariadení a stavebných objektov
  • Výstavba zásobníka na drevnú štiepku
  • Spevnené plochy