Komplexné presťahovanie biomasovej kotolne zo Švédska (Asarum) do Poľska (Stalowa Wola). Demontáž, Transport, Montáž a Uvedenie do prevádzky existujúcej technológie biomasového kotla na spaľovanie drevného odpadu


IKEA Industry Poland Sp. z.o.o.
2013 – 2014

Miesto realizácie

Asarum (Švédsko), Stalowa Wola (Poľsko) – Výrobný závod na spracovanie dreva

Technické údaje

KOTOLTeplovodný kotol o výkone 10,0 MW
PALIVODrevná štiepka, drevný odpad
ZÁMER PROJEKTUVýroba tepla a TÚV vo výrobnom závode

Rozsah dodávok a prác

 • Demontáž existujúcej technológie kotla s príslušenstvom z kotolne ASARUM (Švédsko)
 • Nakládka technologických častí
 • Transport (štandardných, nadrozmerných technologických častí)
 • Dodávka a vykládka technologických častí vo výrobnom závode IKEA Stalowa Wola
 • Montáž existujúcej technológie
  • Teplovodný kotol na drevný odpad o výkone 10,0 MW
  • Systém na dopravu paliva do kotla – hydraulická posuvná podlaha + systém dopravníkov
  • Systém dopravníkov na prepravu popola, popolové kontajnery
  • Riadiaci systém kotla, MaR, Elektroinštalácie
  • Komín
  • Elektrostatický odlučovač pevných látok (Elektro filter)
  • Uvedenie technológie do prevádzky
  • Skúšky, revízie
 • Dodávka a montáž novej technológie a príslušenstva
  • Výmurovka vo vnútri kotla
  • Chemická úpravňa vody